Modzel- (łac. callus),
Modzel- zlokalizowana na części podeszwowej deformacja w płaszczyźnie pionowej)